บริษัทประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ แหล่งรวมข้อมูล บริษัทประกันภัยรถยนต์ โดยทางเว็ปได้คัดเลือกประกันภัยรถยนต์ชั้นนำของประเทศ สนใจทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เช็คเบี้ยประกันด้วยตนเอง กรมธรรม์ประกันภัย ยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รถยนต์ของคุณจะเป็นประเภทไหน ทางเราได้รวบรวมประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทและบริษัทประกันภัยรถยนต์ให้ท่านไว้แล้วที่นี่ carteenee.com

เกร็ดความรู้
การประกันภัยภาคบังคับ
   หรือเรียกกันว่า "ประกันภัยตาม พ.ร.บ." เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหาย ต่างๆที่เกิดขึ้น กับทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก (Third Party Liability Only) อันเนื่องจากการใช้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ต้องถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
   เป็นประกันภัยที่ใครอยากทำก็ทำ ไม่มีการบังคับกัน การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้เป็น การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อความ คุ้มครองได้ตามต้องการและตามกำลังเงินที่มีอยู่และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ขับรถดีมีการร ะมัดระวังในการขับขี่และมีความเสี่ยงภัยในการใช้รถต่ำกรมการประกันภัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการ ประกันภัยรถยนต์ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบสากลโดยนำเอาปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาด และอายุรถ ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการดำนวณเบี้ยประกันด้วยซึ่งท่านสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองได้จากตารางดังต่อไปนี้
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการประกันภัย
ค้นหารถมือสองตามประเภท
ค้นหารถมือสองตามยี่ห้อยอดนิยม